Mãnh Long

TOP Tên nhân vật Reset
1 SieuNhan 482
1 LenhHoXung 367
1 Vyl0v3 305
4 Knight 232
5 DaiCaNo1 150
6 KingStone 283
7 DuyKhoi 250
8 KingBlade 311
9 BungBoBu 305
10 Zinghost 281

Cập nhật mới

Tin Hướng dẫn

Tin diễn đàn